სწრაფი ძებნა
Russia Ukraine Belarus Israel Turkey Lithuania Latvia Estonia Mongolia Moldova Armenia Kazakhstan Georgia
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной двухдиапазонный компактный маршрутизатор AC600
EOL
მაჩვენებლები:
Аппаратное обеспечение
Интерфейсы • Порт WAN/LAN 10/100 Ethernet
Индикаторы
• Питание (PWR)
• Интернет (ISP)
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
• Переключатель диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц
Антенна • Внутренние антенны

Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• Статический IP
• Динамический IP
Режимы работы
• Маршрутизатор 
• Точка доступа
Управление • Управление через Web-интерфейс

Параметры беспроводного модуля
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3u
• USB 2.0
Диапазон частот
• IEEE 802.11a: 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
• IEEE 802.11b: 2400~2497 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11g: 2400~2483,5 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11n (5 ГГц): 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц 
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 2400~2483,5 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
Безопасность беспроводного соединения
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• 64/128-битное WEP-шифрование
• WPS 2.0 (PBC)
Скорость беспроводного соединения
• Частота 2,4 ГГц:
   • 802.11 b/g/n Wireless LAN, до 150 Мбит/с2
• Частота 5 ГГц:
   • 802.11 a/n/ac Wireless LAN, до 433 Мбит
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a: 
  15 дБм (+/-2dB) при 18, 12, 9, 6 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 24 Мбит/с 
  15 дБм (+/-2dB) при 36 Мбит/с 
  15 дБм (+/-2dB) при 48 Мбит/с 
  15 дБм (+/-2dB) при 54 Мбит/с 
• IEEE 802.11b: 17dBm  при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 
  17 дБм при 18, 12, 9, 6 Мбит/с
  17 дБм при 24 Мбит/с
  17 дБм при 36 Мбит/с
  17 дБм при 48 Мбит/с
  17 дБм при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц): 
• HT-20/HT-40
  14 дБм (+/-2dB) при MCS0~1/8~9   
  14 дБм (+/-2dB) при MCS2~4/10~12  
  14 дБм (+/-2dB) при MCS5/13
  14 дБм (+/-2dB) при MCS6/14
  14 дБм (+/-2dB) при MCS7/15
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 
  HT-20/HT-40
  16дБм при MCS0~1 
  16дБм при MCS2~4 
  16дБм при MCS5 
  16дБм при MCS6 
  16дБм при MCS7
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): 
  VHT-20
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  VHT-40
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  14дБм при MCS9
  VHT-80
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  14дБм при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a: 
  –82 дБм при 6 Мбит/с 
  –81 дБм при 9 Мбит/с 
  –79 дБм при 12 Мбит/с 
  –77 дБм при 18 Мбит/с 
  –74 дБм при 24 Мбит/с 
  –70 дБм при 36 Мбит/с 
  –66 дБм при 48 Мбит/с
  –65 дБм при 54 Мбит/с 
• IEEE 802.11b: 
  –76 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с 
• IEEE 802.11g: 
  –82 дБм при 6 Мбит/с 
  –81 дБм при 9 Мбит/с 
  –79 дБм при 12 Мбит/с 
  –77 дБм при 18 Мбит/с
  –74 дБм при 24 Мбит/с 
  –70 дБм при 36 Мбит/с 
  –66 дБм при 48 Мбит/с 
  –65 дБм при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц): 
  HT-20
  -82 дБм при MCS0/8  
  -79 дБм при MCS1/9  
  -77 дБм при MCS2/10  
  -74 дБм при MCS3/11  
  -70 дБм при MCS4/12  
  -66 дБм при MCS5/13 
  -65 дБм при MCS6/14  
  -64 дБм при MCS7/15
  HT-40
  -79 дБм при MCS0/8  
  -76 дБм при MCS1/9 
  -74 дБм при MCS2/10 
  -71 дБм при MCS3/11 
  -67 дБм при MCS4/12 
  -63 дБм при MCS5/13 
  -62 дБм при MCS6/14 
  -61 дБм при MCS7/15
 • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 
  HT-20
  -82 дБм при MCS 0/8 
  -79 дБм при MCS 1/9 
  -77 дБм при MCS 2/10 
  -74 дБм при MCS 3/11 
  -70 дБм при MCS 4/12 
  -66 дБм при MCS 5/13 
  -65 дБм при MCS 6/14 
  -64 дБм при MCS 7/15  
  HT-40
  -79 дБм при MCS 0/8 
  -76 дБм при MCS 1/9 
  -74 дБм при MCS 2/10 
  -71 дБм при MCS 3/11
  -67 дБм при MCS 4/12 
  -63 дБм при MCS 5/13 
  -62 дБм при MCS 6/14 
  -61 дБм при MCS 7/15 
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): 
HT-20 
  -82 дБм при MCS0  
  -79 дБм при MCS1  
  -77 дБм при MCS2  
  -74 дБм при MCS3 
  -70 дБм при MCS4 
  -66 дБм при MCS5 
  -65 дБм при MCS6 
  -64 дБм при MCS7 
  -59 дБм  при MCS8 
  HT-40
  -79 дБм при MCS0  
  -76 дБм при MCS1  
  -74 дБм при MCS2   
  -71 дБм при MCS3 
  -67 дБм при MCS4 
  -63 дБм при MCS5 
  -62 дБм при MCS6 
  -61 дБм при MCS7 
  -56 дБм при MCS8 
  -54 дБм при MCS9
  HT-80
  -76 дБм при MCS0  
  -73 дБм при MCS1  
  -71 дБм при MCS2  
  -68 дБм при MCS3 
  -64 дБм при MCS4 
  -60 дБм при MCS5 
  -59 дБм при MCS6 
  -58 дБм при MCS7 
  -53 дБм при MCS8 
  -51 дБм при MCS9

Физические параметры
Вес • 29,72 г
Размеры • 63 x 44 x 23 мм

Условия эксплуатации
Питание • Питание через USB-разъем
Температура
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 45 °C
Влажность
• При эксплуатации: от 10% до 75% без конденсата
• При хранении: от 5% до 75% без конденсата

Комплект поставки
• Беспроводной маршрутизатор DIR-516
• Краткое руководство по установке
• Гарантийный талон

Прочее
Сертификаты
• FCC
• CE
• CSA
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.


პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |