תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DPS-500/A
מראה מקדימה
מראה מאחורה

דף מידע

ראה גם