חיפוש מהיר
Russia Ukraine Belarus Israel Turkey Lithuania Latvia Estonia Mongolia Moldova Armenia Kazakhstan Georgia
תכונות המוצר:
מתג Metro מנוהל מתקדם עם 16 פורטים במהירות 10/100Mbps, יציאה אחת ג'יגהביט/אופטי (SFP) ויציאה אחת משולבת ג'יגהביט/אופטי (SFP)
מאפיינים כללים:

Flexible Hardware Design
• 8, 16, 24, or 48 10/100BASE-TX ports
• 1 or 2 Combo 1000BASE-T/SFP ports
• 1 or 2 SFP ports
• 9”, 11”, or 19” Rack-mount
• Support 802.3at (PoE+) and 802.3af (PoE) for PoE models

Surge Protection
• All Ethernet ports have 6 KV surge protection

L2 Features
• 802.1D STP, 802.1w RSTP, and 802.1s MSTP
• Loopback Detection
• 802.1AX and 802.3ad Link Aggregation
• Voice VLAN1

Security
• SSH/SSL
• Port Security
• Access Control List (ACL)
• 802.1X / Web-Based (WAC)1/MAC-Based (MAC) Access Control
• Guest VLAN
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• Traffic Monitoring and Bandwidth Control
• Port Mirroring/Bandwidth Control
• Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
• srTCM, trTCM, & policing

Number of 10/100BASE-TX ports
• DES-3200-10 - 8 ports
• DES-3200-18 - 16 ports
• DES-3200-28 - 24 ports
• DES-3200-28P - 24 ports
• DES-3200-52 - 48 ports
• DES-3200-52P - 48 ports

Number of Combo 1000Base-T/SFP ports
• DES-3200-10 - 1 ports
• DES-3200-18 - 1 ports
• DES-3200-28 - 2 ports
• DES-3200-28P - 2 ports
• DES-3200-52 - 2 ports
• DES-3200-52P - 2 ports

Number of SFP ports
• DES-3200-10 - 1 ports
• DES-3200-18 - 1 ports
• DES-3200-28 - 2 ports
• DES-3200-52 - 2 ports

Number of 10/100/1000BASE-T ports
• DES-3200-28 - 2 ports
• DES-3200-28 - 2 ports

PoE Supported Models (Standard(s)/Number of Ports/Maximum Power Budget)
• DES-3200-28P (802.3af/at/24 ports/188W)
• DES-3200-52P (802.3af/at/48 ports/370W)

RS-232 Console Port
•  Yes

Switch Capacity
• DES-3200-10 - 5.6 Gbps
• DES-3200-18 - 7.2 Gbps
• DES-3200-28 - 12.8 Gbps
• DES-3200-28P - 12.8 Gbps
• DES-3200-52 - 17.6 Gbps
• DES-3200-52P - 17.6 Gbps

64-Byte Packet Forwarding Rate
• DES-3200-10 - 4.2 Mpps
• DES-3200-18 - 5.4 Mpps
• DES-3200-28 - 9.5 Mpps
• DES-3200-28P - 9.5 Mpps
• DES-3200-52 - 13.1 Mpps
• DES-3200-52P - 13.1 Mpps

MAC Address Table Size
• 16K

Packet Buffer
• 1.5 MB

Flash Memory
• 32MB

Stackability
• Virtual Stacking D-Link Single IP Management
• Up to 32 units per Virtual Stack  

• MAC address table: 16K
• Flow Control
        802.3x Flow Control
        HOL Blocking Prevention
    Jumbo Frame up to 12K bytes
    Spanning Tree Protocols
        802.1D STP
        802.1w RSTP
        802.1s MSTP
    BPDU Filtering
    Root Restriction
    Loopback Detection
    Link Aggregation
        Complies with 802.1AX and 802.3ad
        DES-3200-10: Max. 5 groups, 8 ports per group
        DES-3200-18: Max. 9 groups, 8 ports per group
        DES-3200-28/28P: Max. 14 groups, 8 ports per group
        DES-3200-52/52P: Max. 26 groups, 8 ports per group
    Port Mirroring:
        Supports 1 Mirroring group
        Supports One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) mirroring
        Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
        L2 Protocol Tunneling (L2PT)

L2 Multicasting

    IGMP Snooping:
        IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness
        Supports 1024 Groups
        Port/Host-based IGMP snooping Fast Leave
        Report Suppression
    MLD Snooping
        MLD v1, MLD v2 awareness
        Support 1 K groups
        Host-based MLD snooping
        Fast Leave
    IGMP Authentication
    IGMP/MLD Proxy Reporting1

VLAN

    802.1Q Tagged VLAN
    VLAN Group
        Max. 4K VLAN
    Port-based VLAN
    MAC-based VLAN
    GVRP
    802.1v Protocol VLAN
    VLAN Trunking
    Double VLAN (Q-in-Q)
        Port-based Q-in-Q
        Selective Q-in-Q
    ISM VLAN
    VLAN Translation
    Voice VLAN1

L3 Features

    IPv6 Neighbor Discovery (ND)

Quality of Service (QoS)

    Bandwidth Control
        Port-based (Ingress/Egress, Min. Granularity 8 Kbps)
        Flow-based (Ingress/Egress, Min. Granularity 8 Kbps)
        Per egress queue bandwidth control (Min.Granularity 8 Kbps
    8 Queues per Port
    DSCP
    802.1p
    Queue Handling
        Strict Priority
        Weighted Round Robin (WRR)
        Strict + WRR
    Three Color Marker
        trTCM
        srTCM
    CoS Based on:
        Switch port
        802.1p Priority Queues
        VLAN ID
        MAC Address
        Ether type
        TOS
        DSCP Protocol Type
        TCP/UDP Port
        IPv6 Traffic Class
        IPv6 Flow Label
        User-Definited Packet Content
    Supports Following Actions for Flows
        Remark 802.1p Priority Tag
        Remark TOS/DSCP Tag
        Bandwidth Control Flow Statistic

Access Control List (ACL)

    Up to 1024 ingress access rules
    ACL Based on
        Switch Port
        802.1p Priority
        VLAN ID
        Ether Type
        IPv4/v6 address
        DSCP
        Protocol Type
        TCP/UDP Port Number
        IPv6 Traffic Class
        IPv6 Flow Label
        User-Defined Packet Content
    Time-based ACL
    ACL statistics
    CPU interface filtering

Security

    SSH v1, v2
    SSL v1, v2, v3
    Port Security
    Up to 64 MAC addresses per port
    Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
    Traffic Segmentation
    IP-MAC-Port Binding
        ARP Inspection
        IP Inspection
        DHCP Snooping
    D-Link Safeguard Engine
    DHCP Server Screening
    DHCP Client Filtering
    ARP Spoofing Prevention
    BPDU Attack Protection
    NetBIOS/NetBEUI Filtering
    DoS Attack Prevention
    L3 Control Packet Filtering

AAA

    802.1X
        Port-based Access Control
        Host-based Access Control
        Dynamic VLAN assignment
    Identity-driven Policy (VLAN, ACL, or QoS) Assignment
    MAC-based Access Control (MAC)
        Port-based Access Control
        Host-based Access Control
    Web-based Access Control (WAC)1
        Port-based Access Control
        Host-based Access Control
    Microsoft® NAP(IPv4/v61)
        Support 802.1X NAP
        Support DHCP NAP
    Guest VLAN
    RADIUS Accounting
    RADIUS (IPv4/v61)
    TACACS
    TACACS+
    XTACACS+
    Trusted Host

OAM

    Cable Diagnostics
    802.3ah Ethernet Link OAM
    Dying Gasp 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)
    802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)

Green

    D-Link Green 3.0: Power saving function
        LED Shut-Off1
        Port Shut-Off1
        System Hibernation1
    Power Saving by Time-based PoE

Management

    Web-based GUI (IPv4)
    Command Line Interface (CLI)
    Telnet Server/ Client (IPv4)
    TFTP Client (IPv4)
    FTP Client (IPv4)
    Zmodem
    Command Logging
    SNMP v1/v2c/v3
    SNMP Traps
    System Log
    RMON v1
        Supports 1,2,3,9 Groups
    RMON v2
        Supports ProbeConfig Group
    LLDP
    802.1AB
    LLDP-MED1
    BootP/DHCP Client
    DHCP Auto-Configuration
    DHCP Relay (IPv4)
    DHCP Relay Option 12
    DHCP Relay Option 82
    PPPoE Circult-ID Tag Insertion
    Flash File System
    SNTP
    CPU Monitoring
    Memory Monitoring
    Debug Command
    Password Encryption
    Password Recovery
    Microsoft® NLB (Network Load Balancing) Support
    Ping (IPv4/v61)
    Traceroute
    Multiple IP Interface

MIB

    RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
    RFC 1212 Concise MIB Definitions
    RFC1213 MIB II
    RFC 1215 MIB Traps Convention
    RFC1493, 4188 Bridge MIB
    RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
    RFC1901-1908, 3418,3636, 1442,2578 SNMPv2 MIB
    RFC271,1757, 2819 RMON MIB
    RFC 2465 IPv6 MIB
    RFC 2466 ICMPv6 MIB
    RFC 2737 Entity MIB
    RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
    Private MIB
    RFC 3289 DIFFSERV MIB
    RFC2021 RMONv2 MIB
    RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
    RFC2668 802.3 MAU MIB
    RFC2674,4363 802.1p MIB
    RFC 2233, 2863 IF MIB
    RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
    RFC4022 MIB for TCP
    RFC4113 MIB for UDP
    RFC 3298 MIB for Deffserv.
    RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
    RFC 2925 Ping& Traceroute MIB
    Running configuration write and backup
    TFTP uploads and downloads
    Trap MIB

IETF® Standard

    RFC768 UDP
    RFC791 IP
    RFC792 ICMPv4
    RFC2463, 4443 ICMPv6
    RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
    RFC793 TCP RFC 2474, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header
    RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
    RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
    RFC826 ARP

IPv6

    RFC1981 Path MTU Discovery
    RFC2460 IPv6
    RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
    RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
    RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
    RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture
    RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
    IPv6 Ready Logo Phase 2


נתונים פיזיים

Diagnostic LED Indicators
• Power (Per Device)
• Console (Per Device)
• Link/Activity (Per Port)
• Speed Indicator (Per Port)

Power Consumption
• DES-3200-10 - 13.54 W
• DES-3200-18 - 15.44 W
• DES-3200-28 - 20.83 W
• DES-3200-28P - 250.78 W
• DES-3200-52 - 33.38 W
• DES-3200-52P - 471.6 W

Power Input
• 100 to 240 VAC, 50 to 60HZ Internal Universal Power Supply

Dimensions (W x D x H)
• DES-3200-10 - 228.5 x 195 x 44 mm (9.00 x 7.68 x 1.73 inches)
• DES-3200-18 - 280 x 180 x 44 mm (11.02 x 7.09 x 1.73 inches)
• DES-3200-28 - 441 x 210 x 44 mm (17.36 x 8.27 x 1.73 inches)
• DES-3200-28P - 441 x 308 x 44 mm (17.36 x 12.13 x 1.73 inches)
• DES-3200-52 - 441 x 308 x 44 mm (17.36 x 12.13 x 1.73 inches)
• DES-3200-52P - 441 x 308 x 44 mm (17.36 x 12.13 x 1.73 inches)

Size
• DES-3200-10 - 9-inch, 1U Height
• DES-3200-18 - 11-inch, 1U Height
• DES-3200-28 - 19-inch Standard Rack-Mount Width, 1U Height
• DES-3200-28P - 19-inch Standard Rack-Mount Width, 1U Height
• DES-3200-52 - 19-inch Standard Rack-Mount Width, 1U Height
• DES-3200-52P - 19-inch Standard Rack-Mount Width, 1U Height

Ventilation
• DES-3200-10 - fanless
• DES-3200-18 - fanless
• DES-3200-28 - fanless
• DES-3200-28P - smart fan
• DES-3200-52 - smart fan
• DES-3200-52P - smart fan

Heat Dissipation
• DES-3200-10 - 41.94 BTU per hour
• DES-3200-18 - 48.422 BTU per hour
• DES-3200-28 - 61.039 BTU per hour
• DES-3200-28P - 855.696 BTU per hour
• DES-3200-52 - 113.90 BTU per hour
• DES-3200-52P - 1608.156 BTU per hour

MTBF
• DES-3200-10 - 738,788 hours
• DES-3200-18 - 670,243 hours
• DES-3200-28 - 590,424 hours
• DES-3200-28P - 189,396 hours
• DES-3200-52 - 440,074 hours
• DES-3200-52P - 189,396 hours

Temperature
• Operating: -5 to 50°C (23 to 122°F)
• Storage: -40 to 70°C (-40 to 158°F )

Operating Humidity
• 10% ~ 90% Non-condensing

EMI/EMC
• FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC , C-Tick, BSMI

Safety
• CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI

3rd Part Certification
• IPv6 Ready Logo Phase 2

מוצרים ופתרונות | תמיכה  | חדשות  | אודות החברה |