חיפוש מהיר
Russia Ukraine Belarus Israel Turkey Lithuania Latvia Estonia Mongolia Moldova Armenia Kazakhstan Georgia
תכונות המוצר:
רכזת 4 מבואות USB 3.0
תאור:

Blazing USB 3.0 Speed
Connect to USB 3.0 devices at blazing speeds of up to 5 Gbps - up to 10 times faster than USB 2.0. You can back up your photos, music, and HD movies to an external storage device faster than ever before.

Connect ALl Your Peripherals
Backward compatibility with USB 2.0 and USB 1.1 means that you can connect any USB device to the DUB-1340. If you need more ports, you can connect additional USB hubs to connect up to 127 devices.

מוצרים ופתרונות | תמיכה  | חדשות  | אודות החברה |