תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DIR-890L
מראה מקדימה
מראה מאחורה
מראה משמאל
מראה מימין

דף מידע

ראה גם