הנהלת מקדנולד בארה"ב בחרה בקו המתגים המנוהלים של D-link מסדרת xStack DES-3500 ליישום פרוייקט "התפריט דיגיטלי" במערך סניפיה בארה"ב. בחירת המתגים לוותה בבדיקות מאסיביות של יתירות ואופציות לניהול מרחוק ונבחנו כמובן גם בהיבט של ביצועי/מחיר מול מתגים מקבילים של Cisco.

במסגרת הפרוייקט מקדנולד תחליף את התפריט הצבעוני הקבוע במסכים דיגיטלים המחוברים למחשבי-מדיה שיחוברו למתג .DES-3528. המהלך יחסוך מיליוני דולרים כתוצאה מהחלפה מרובה של מחירים / מוצרים על השילוט הקיים