תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DES-1228/ME/B
מראה מקדימה
מראה מאחורה

דף מידע

ראה גם