תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DAP-1420/B1
מראה מקדימה
מראה מאחורה

דף מידע

ראה גם