תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DCS-4201/Ax
מראה משמאל
מראה מאחורה
מראה מימין
מראה מקדימה

דף מידע

ראה גם