Garantija netaikoma šiais atvejais:

  1. Padirbtiems įrenginiams.
  2. Jeigu gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (lietaus, sniego, šerkšno, audros ir t.t.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos sumažėjimo elektros tinkle ir pan.).
  3. Jeigu gedimas atsirado dėl transportavimo, saugojimo, eksploatavimo taisyklių nesilaikymo ar dėl neteisingo pastatymo.
  4. Jeigu įrenginį remontuoja ar modifikuoja Gamintojo neįgaliotas asmuo.
  5. Jeigu gedimą sukelia į įrenginio vidų patekę daiktai, skysčiai, vabzdžiai ir t.t.
  6. Įrenginiams, turintiems aiškius išorinius defektus (aiškius mechaninius pažeidimus, įskilimus, nulaužtas antenas ir pan.).
  7. Jeigu aptinkama komponentų mechaninių ar terminių pažeidimų.