שאלה: נאבד הכבל HDMI שמגיע ביחד עם המתג. האם אני יכול להשתמש בכל כבל HDMI?

תשובה: 

ניתן להשתמש בכבל עם נתונים הבאים:

HDMI v1.3 connector type A
שאורך מקסימאלי לא יעבור על מטר 1