שאלה: כיצד מגדירים נקודת גישה DAP-1150 כמרחיב טווח (Repeater)?

תשובה: 

הגדרת DAP-1150כמרחיב טווח (Repeater).

על מנת להגדיר את המגביר טווח יש לחבר את המכשיר לאחד המחשבים הביתיים עם כבל רשת שסופק בחבילה.
יש לוודא שהמתג בחלקו האחורי של המכשיר עומד על Repeater.
כדי שנוכל להיכנס לממשק של המכשיר עלינו לתת כתובת ידנית לכרטיס רשת במחשב.

אם מערכת ההפעלה היא Windows7 או Vista לחץ כאן כדי לראות כיצד להגדיר כתובת IP ידנית.

את זה נעשה דרך לוח הבקרה (Control Panel)– חיבורי רשת(Network connections) Local area connection.

יש ללחוץ עם המקש הימני על Local area connectionולבחור במאפיינים (Properties).

 

אחרי זה נבחר שורה רביעית (Internet protocol TCP/IP)ונלחץ המאפיינים (Properties).


נעביר את הסימון ונקבלכתובת IP הבאה.
יש לרשום בשורה הראשונה כתובת IPידנית: 192.168.0.20 ומסכת רשת משנה: 255.255.255.0

אחרי זה נלחץ על אישור וסגור.
נפתח דפדפן אינטרנט ונכניס כתובת http://dlinkapזוהי כתובת של המכשיר עצמו.

בשם המשתמש נכניס admin באותיות קטנות וסיסמא נשאיר ריקה ונלחץ על O.K.
יפתח לנו חלון ממשק של המכשיר.

נלחץ Wireless Setupמצד שמאל.
נקבל את החלון הבא:

חשוב!יש לוודא שהסימון Vבאפשרויות אינו מסומן. אם מסומן יש לבטלוללחוץ על Apply Settings.
נלחץ על כפתור Site Surveyונאתר את הרשת שאליה אנחנו רוצים להתחבר . לאחר בחירת הרשת נלחץ על Connect.


אם קיימת אבטחה ברשת! יש לשים לב לסוג האבטחה הקיימת אצלנו ברשת.
לכן יש להגדיר בדיוק את אותן ההגדרות של האבטחה המופעיות בראוטר שלנו.
אם לא קיימת אבטחה ברשת יש לעבור לסעיף אחרון במדריך זה.

לדוגמא 1:אני מתחבר לרשת שהאבטחה שלה היא WPA-PSK. אחרי שבחרתי את הרשת ולחצתי על כפתור Connectאני אקבל אפשרות מורחבת המיועדת לאבטחת WPA-PSKאיפה שאתבקש להכניס את פרטי האבטחה של הרשת אליה אני מתחבר.

ברשת שאני מתחבר ה – Cipher Type זה TKIP.
PSK\EAPPersonal.
Passphrase– זאת הסיסמא של הרשת. (במקרה שלי: dlink123).

דוגמא 2:אם אני מתחבר לרשת שהאבטחה שלה WEP.

אחרי שנחלץ על כפתור Connect, נקבל אפשרות מורחבת המיועדת לאבטחת WEPשם נתבקש להכניס את פרטי האבטחה של הרשת אליה אני מתחבר.

WEP Encriptionיש לבחור בין 64 ל 128. תלוי באבטחה המקורית.
Key Typeיש לבחור בין HEXל ASCII. תלוי באבטחה המקורית.
Default WEP Keyיש להשאיר ללא שינוי.
WEP Key 1יש להכניס סיסמא של הרשת המקורית.

אחרי ההגדרה יש ללחוץ על Apply settings.
המכשיר יעשה ריסטרט, יש להמתין כדקה. אחרי הריסטרט יש לנתק את המכשיר ולמקם אותו במקום שבו הקליטה של הרשת המקורית היא לפחות 50%.

יש לזכור להחזיר את כתובת IPידנית לכתובת IPאוטומטית.

להורדת המדריך לחץ כאן.