שאלה: כיצד מגדירים נקודת גישה DAP-1160 כמרחיב טווח (Repeater)?

תשובה: 

הגדרת DAP-1160 כמרחיב טווח (Repeater).

על מנת להגדיר את המגביר טווח יש לחבר את המכשיר לאחד המחשבים הביתיים עם כבל רשת שסופק בחבילה.
כדי שנוכל להיכנס לממשק של המכשיר עלינו לתת כתובת ידנית לכרטיס רשת במחשב.

אם מערכת ההפעלה היא Windows7 או Vista לחץ כאן כדי לראות כיצד מגדירים כתובת IP ידנית.

את זה נעשה דרך לוח הבקרה (Control Panel) – חיבורי רשת(Network connections) Local area connection.
יש ללחוץ עם המקש הימני על Local area connection ולבחור במאפיינים (Properties).

 

אחרי זה נבחר שורה רביעית (Internet protocol TCP/IP) ונלחץ על המאפיינים (Properties) .


נעביר את הסימון קבל IP כתובת הבאה.
נרשום בשורה הראשונה IP ידני: 192.168.0.20 ומסכת רשת משנה: 255.255.255.0


אחרי זה נלחץ על אישור וסגור.
נפתח דפדפן אינטרנט ונכניס כתובת http://192.168.0.50 זוהי כתובת של המכשיר עצמו.


 

בשם המשתמש נכניס admin באותיות קטנות וסיסמא נשאיר ריקה ונלחץ על O.K.
יפתח לנו חלון ממשק של המכשיר.

נלחץ Wireless Setup מצד שמאל.
נקבל את החלון הבא:


יש לבחור Repeater מתוך חלונית Wireless Mode.
וללחץ על כפתור Site Survey כדי לאתר את הרשת שלנו שאנחנו רוצים להתחבר אליה. לאחר בחירת רשת נלחץ על Connect.

אם קיימת אבטחה ברשת! יש לשים לב לסוג האבטחה הקיימת אצלנו ברשת. סוג האבטחה ניתן לברר בראוטר המותקן אצלנו ברשת.
אם לא קיימת אבטחה ברשת יש לעבור לסעיף אחרון במדריך זה.

לדוגמא 1: אני מתחבר לרשת שהאבטחה שלה היא WPA. אחרי שבחרתי את הרשת ולחצתי על כפתור Connect אני אחזור למסך הקודם. מתוך שדה Security Mode אני אבחר את האבטחה Enable WPA Wireless Security.

ברשת שאני מתחבר ה – Cipher Type זה TKIP.
PSK\EAP Personal.
Passphrase – זאת הסיסמא של הרשת. (במקרה שלי: dlink123).

דוגמא 2: אם אני מתחבר לרשת שהאבטחה שלה WEP.

אחרי שבחרתי את הרשת ולחצתי על כפתור Connect אני אחזור למסך הקודם. מתוך שדה Security Mode אני אבחר את האבטחה Enable WEP Wireless Security.

WEP Encription יש לבחור בין 64 ל 128. תלוי באבטחה המקורית.
Key Type יש לבחור בין HEX ל ASCII. תלוי באבטחה המקורית.
Default WEP Key יש להשאיר ללא שינוי.
WEP Key 1 יש להכניס סיסמא של הרשת המקורית.

אחרי ההגדרה יש ללחוץ על Apply settings.
המכשיר יעשה ריסטרט, יש להמתין כדקה. אחרי הריסטרט יש לנתק את המכשיר ולמקם אותו במקום שבו הקליטה של הרשת מקורית היא לפחות 50%.

יש לזכור להחזיר את כתובת IP ידנית לכתובת IP אוטומטית.

להורדת המדריך לחץ כאן.