שאלה: כיצד מגדירים נקודת גישה DAP-1360 כמרחיב טווח (Repeater) גירסאת חומרה B?

תשובה: 

כיצד להגדיר  DAP-1360 כמגדיל טווח (רפיטר)?

לפני ההתקנה יש להצטייד בדברים הבאים:
1. סיסמא לרשת האלחוטית המקורית אותה אנחנו מגדירים.

1.      יש לחבר את ברפיטר לחשמל ולמחשב עם כבל רשת שסופק עם החבילה.

2.      יש לתת כתובת ידנית לכרטיס רשת. כיצד עושים זאת ניתן לראות כאן.

3.      יש לפתוח דפדפן אינטרנט ולכתוב כתובת של הרפיטר בשורת כתובות: 192.168.0.50

4.      נקבל מסך כניסה למכשיר. יש ללחוץ על Login.

5.      נקבל מסך ראשי של הגדרת המכשיר. יש ללחוץ על Launch Wireless Setup Wizard.

6.      במסך הבא נלחץ על Nextונקבל חלון של הגדרת מצב של המכשיר. נבחר ב Repeater ונלחץ על Next.

7.      במסך הבא נבחר אפשרות Manualונלחץ על Next.

8.      נקבל מסך בו נתבק לבחור רשת אלחוטית המקורית שאותה אנחנו רוצים להגביר. נלחץ על כפתור Site Survey.

9.      יפתח חלון חדש ובו נוכל לראות את כל הרשתות שנמצאות בטווח קליטה של הריפיטר ולצידם חוזק שידור של הרשת. נבחר את הרשת שאותה אנחנו רוצים להגביר ונלחץ על Connect. שימו לב! לעבודה של הריפיטר בצורה תקינה דרוש חוזק שידור של לפחות 50 אחוז של הרשת המקורית.

10.      במסך הבא נתבקש להכניס סיסמא, אם קיימת, של הרשת המקורית אותה אנחנו מעוניינים להגביר. אחרי שהכנסנו את הסיסמא נלחץ על Next.

11.      נקבל מסך עם הודעה שהגדרה הסתיימה נלחץ על Finish. הרפיטר ישמור את ההגדרות ויראה לנו ספירה לאחור של 25 שניות.

12.      אחרי ספירה לאחור נלחץ על Backונחזור למסך הראשי של הדגרת המכשיר.

13.      על מנת לבדוק את תקינות ההגדרה נלחץ על לשונית Statusונבדוק כתובת IPבחלק של LAN.

אם הכתובת שהתקבלה מתחילה ב 169 אז ההגדרה לא תקינה. במקרה כזה יש לבצע את ההגדרה מחדש עם דגם על הסיסמא האלחוטית של הרשת המקורית.

במקרה שלנו הכתובת שהתקבלה הינה מסוג שהנתב מקורי מחלק ולכן ההגדרה תקינה.


כעת נוכל לראות את הרשת מקורית מוגברת.