שאלה: Как включить дебаг на DG-102/DG-104?

תשובה: 

Команда spy <ключ> <уровень>

<ключ>: Key Level
( 1) ROOT Minor Unexpected Event
( 2) DSPSIM Minor Unexpected Event
( 3) NWIF Minor Unexpected Event
( 4) DHCPC Minor Unexpected Event
( 5) NWDBG Minor Unexpected Event
( 6) TFTPC Minor Unexpected Event
( 7) SNMPC Minor Unexpected Event
( 8) DHCP Minor Unexpected Event
( 9) NAT Minor Unexpected Event
( 10) PPPOE Minor Unexpected Event
( 11) DLMM Minor Unexpected Event
( 12) CCU Minor Unexpected Event
( 13) CCUTONE Minor Unexpected Event
( 14) CCUCPDET Minor Unexpected Event
( 15) AMU Minor Unexpected Event
( 16) SPU Minor Unexpected Event
( 17) CPS Minor Unexpected Event
( 18) LSS Minor Unexpected Event
( 19) PSU Minor Unexpected Event
( 20) ATPM Minor Unexpected Event
( 21) DEX Minor Unexpected Event
( 22) DIMHW Minor Unexpected Event
( 23) DIM Minor Unexpected Event
( 24) TIU Minor Unexpected Event
( 25) TIUPDR Minor Unexpected Event
( 26) TIUHW Minor Unexpected Event
( 27) DSPA Minor Unexpected Event
( 28) DSMC Minor Unexpected Event
( 29) CMGR Minor Unexpected Event
( 30) NMM Minor Unexpected Event
( 31) HSMU General Information
( 32) RAD Minor Unexpected Event
( 33) RADH Minor Unexpected Event
( 34) HSSM Minor Unexpected Event
( 35) HSMUDATA Minor Unexpected Event
( 36) HTIMING Minor Unexpected Event

<уровень>:
0 General Information
1 Function Entry
2 Normal Event
3 Minor Unexpected Event
4 Major Unexpected Event
5 Fatal Error
6 Spy Trace Off

Особый инетерес представляет ключ HSMU - H.323 Switch Mode Unit - здесь можно посомтреть всю информацию h.323 соединении.